Rozstrzygnięcie konkursu BEST BENEFITS STRATEGY 2017

Do pierwszej edycji konkursu BEST BENEFITS STRATEGY 2017 przystapiły firmy w kategorii duże przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym. Spośród wszystkich zgłoszeń, Jury, pod przewodnictwem dr Kazimierza Sedlaka i Zyty Machnickiej, wyłoniło czterech finalistów:

Amazon

Bank Zachodni WBK SA

Grupa Novartis

       

Medicover

Finał odbył się w dniu 9 lutego 2017 podczas Benefits Festival 2017

Finaliści prezentowali swoje strategie świadczeń pozapłacowych przed Jury oraz Uczestniami Festivalu.

Podczas popołudniowej Gali, Jury przedstawiło Lauretata konkursu BEST BENEFITS STRATEGY 2017, którym został Bank Zachodni WBK SA.

Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia na kolejnej edycji BENEFITS FESTIVAL!