ESALIENS
ESALIENS

ESALIENS jest ekspertem w stymulowaniu zaangażowania pracowników poprzez produkty emerytalne i oszczędnościowe w zakładach pracy.
Od 20 lat działa jako partner i doradca zespołów ds. benefitów i HR,  zarządzając środkami w programach i planach pracowniczych.
Prowadzi najstarszy i najdłużej działający pracowniczy program emerytalny (PPE) i jest jednym z liderów tego rynku w Polsce (ok. 16% rynku PPE
z funduszami inwestycyjnymi).  Jest kontrahentem dla ponad 100 spółek,
w tym dużych korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, energetycznego. Aktywa emerytalne Esaliens to 1,7 mld zł.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ESALIENS