MOTIVIZER
MOTIVIZER

Motivizer to nowoczesna platforma kafeteryjna do zarządzania świadczeniami pozapłacowymi oraz benefitami. Oferujemy kompleksowy
i innowacyjny system dostarczający funkcjonalności do zarządzania świadczeniami, uwzgledniający: strukturę organizacyjną, portfel zasileń, oferty oraz komunikację pomiędzy pracodawcą, a pracownikami.
Motivizer umożliwia zaawansowane raportowanie pozwalające
m.in.  na rozliczanie świadczeń oraz monitorowanie zaangażowania uczestników platformy.

Wdrożenie Motivizer jest bardzo szybkie – czas jest liczony w tygodniach. Potencjalny klient jest w stanie zarządzać platformą we własnym zakresie, bez udziału Dostawcy.

W katalogu świadczeń Motivizer znajdują się popularne produkty oraz usługi benefitowe, które można rozliczać poprzez Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych lub inne formy premiowania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O MOTIVIZER