FREE FOREVER
FREE FOREVER

Klinika i Ośrodek Badań nad Nikotynizmem Free Forever od 2014 r. prowadzi działalność na rzecz radykalnego zmniejszenia liczby nałogowych palaczy. Realizuje kompleksowe programy antynikotynowe dla firm
oraz terapie dla osób indywidualnych.

Potencjał Free Forever tworzą certyfikowani terapeuci uzależnień
i psychologowie, którzy stosują terapię poznawczo-behawioralną, najskuteczniejszą metodę w walce z uciążliwym nałogiem nikotynowym. Działania realizowane są m.in. we współpracy z Grupą LUX MED.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ