Benefit
Benefit

Miesięcznik Benefit jest skierowany do sektora Zarządzania Zasobami Ludzkimi, HR, do osób zarządzających firmami i projektami oraz do przedstawicieli zakładowych funduszy świadczeń socjalnych i do przedstawicieli związków zawodowych.
Benefit ukazuje się w nakładzie 10 500 sztuk i ma zasięg ogólnopolski. W miesięczniku poruszane są tematy związane z motywowaniem, rozwojem i pracą. Miesięcznik „Benefit” oferuje swoim czytelnikom możliwość bezpłatnej prenumeraty.