Prawnik+PRACOWNIK
Prawnik+PRACOWNIK

Kłopoty Twojego Pracownika zostaw nam…

Prawnik+ PRACOWNIK to rozwiązanie dla pracodawców, którzy chcą zaoferować
swoim pracownikom realną pomoc prawną w ich prywatnych kłopotach.
Prawnik+ PRACOWNIK nie powoduje konfliktu interesów pomiędzy pracodawcą

i pracownikiem (Prawo pracy jest wyłączone z oferty).

Prawnik+ PRACOWNIK to łatwo dostępna usługa przez telefon, e-mail, chat.

Prawnik+ PRACOWNIK jest nowoczesną i niedrogą usługą pomocy prawnej
dla Twoich pracowników.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O PRAWNIK+